BMN

Accessibilitat

La informació que conté la web de BMN és accessible a tot tipus de persones, incloses les que pateixen algun tipus de discapacitat. El portal ha estat programat amb les tècniques i les directrius d'accessibilitat internacional més avançades, que possibiliten la navegació per a tot tipus d'usuaris.   

Entre les mesures adoptades cal destacar:

  • Aclariment de la destinació dels enllaços o hipervincles.
  • Jerarquització dels continguts.
  • Ajudes tècniques per a la lectura de taules de dades.
  • Escalat en pantalla dels elements del portal.
  • Degradació correcta del site sense full d'estils.
  • Navegació sense javascript.

Tecnologia aplicada

  • Compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), al seu nivell mig (AA).
  • Normes de Contingut Accessible en Web 1.0 i 2.0
  • La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els Fulls d'Estil en Cascada, Nivell 2 (CSS2) • ...