BMN

Política de privacitat

Aquesta pàgina web és propietat de BMN, el qual la facilita a l'usuari, amb caràcter gratuït, sense cap responsabilitat ni efecte vinculant. Contenen dades sobre BMN o alienes, de caràcter financer o general, que puguin se d'interès per a l'usuari.

Aquesta informació pot referir-se a les característiques i condicions dels productes i serveis oferts per BMN o les caixes fundadores, anuncis d'interès econòmic, etc. En qualsevol moment, BMN podrà augmentar, disminuir o modificar els aspectes que hagin de ser objecte d'informació.

BMN, d'altra banda, no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers connectats per enllaços (links) amb les pàgines web de BMN. Igualment, rebutja qualsevol responsabilitat per la informació en les seves pàgines web de qualsevol producte o servei ofert per tercers i la seva consegüent contractació o no.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació que contenen aquestes pàgines web sense autorització de BMN, constitueixen una infracció que pot ser motiu de demanda davant els tribunals de justícia pertinents.

Els continguts de qualsevol tipus inclosos en aquestes pàgines web estan adreçats a persones residents a Espanya. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir sobre ells, s'aplicarà la legislació espanyola i seran competents els tribunals espanyols.